בטיחות בעבודה

| |

מאת : משה אדר

!שנת 2019 הייתה שנה משמעותית בבטיחות בעבודה
במהלך השנה החולפת הצלחנו בכוחות משותפים, עובדים ומנהלים, לצמצם באופן משמעותי את כמות התאונות ואת מספר ימי ההיעדרות, פועל יוצא – פחות עובדים היו מעורבים בתאונות עבודה ויותר עובדים חזרו הביתה בשלום.
עשינו זאת על ידי הגברת המודעות לסיכונים ולהתנהגות לא בטוחה בקרב העובדים, המנהלים היו מעורבים בניהול הבטיחות, וכולם הבינו כי האחריות לבטיחות מוטלת על הכתפיים של כולנו. העלנו את הבטיחות לרמה של שיח יומיומי, בכל התחומים, ובנינו עוד נדבך בהטמעת תרבות הבטיחות.
הגברת המודעות גרמה לכך שבמהלך השנה התקבלו אצל ממוני הבטיחות פניות רבות לבחינת סיכונים ומפגעים בנקודות המכירה, בחלק גדול מהמקרים אכן זוהו מפגעים, ברוב המקרים זכינו לשיתוף פעולה מצד הלקוחות על מנת לתקן את הליקויים, מתוך הבנה שגם הם חשופים לסיכון.
השנה העברנו הדרכות בטיחות לאוכלוסיית התפעול באופן קצת שונה, בקיץ ההדרכה הייתה ניתוח סרטונים של תאונות עבודה על ידי המודרכים, תוך הבנה וזיהוי הכשלים וההתנהגות שגרמה לתאונה. הדרכות החורף הייתה “מישחוק הבטיחות” באופן דומה ליום שעברו המנהלים בשנה שעברה, התגובות היו ללא יוצא מן הכלל של הנאה ושביעות רצון של המשתתפים על הגיוון, ההנאה שבלמידה והאופן בו לקחו חלק פעיל.
עובד, מנהל, הבטיחות מתחילה בך! בזכות ערנות, אכפתיות, דיווח מתמיד והתעקשות על סביבת עבודה בטוחה, נצמצם את התאונות ואת חומרתן.